Acquired by
Prosessi

Kentek-konsernin myynti Diploma PLC:lle

Kentek on raskaan kaluston varaosien jälleenmyyjä. Sen päämarkkina-alue on Venäjä, ja yhtiö edustaa maailman johtavia suodatin- ja varaosavalmistajia. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto nousi 22 miljoonaan euroon (19 miljoonaa euroa) liikevoiton ollessa yli 2,8 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa).

Kaupantekohetkellä Kentek työllisti sata henkilöä, ja yhtiön fokus on myynnissä, markkinoinnissa ja logistiikassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Moskovassa, Pietarissa ja Baltian maissa. Asiakaskuntaan kuuluu raskaan kaluston loppukäyttäjiä, alkuperäisiä laitevalmistajia, palveluyhtiöitä ja varaosien jakeluyhtiöitä.

Tärkeimmät arvonluontikomponenttimme olivat:

  • Toteutimme globaalin ostajakartoituksen korostaen ostajan mahdollisuuksia keskittyä Venäjän markkinaan

Kauppa toteutettiin neljässä vaiheessa:

  • Sisäiset osakekaupat konsernirakenteen selkiyttämiseksi,
  • 80% osakkeista myytiin Diploma PLC:lle,
  • 12 kuukauden lisäkauppahinta ja
  • Put&Call -optio vähemmistöomistajille – yritysarvo (EV) 16,5 miljoonaa euroa (EV/EBITDA = 6,7)
Ostaja

Diploma PLC

Diploma PLC on Lontoon pörssiin listattu yhtiö, joka toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Life Sciences, Seals ja Controls.

Liiketoiminta-alue Seals täydentää Kentekin tarjontaa loppukäyttäjille, sillä komponentit on usein suunniteltu samoille tai samankaltaisille koneille ja laitteille. Diploman liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa ja markkina-arvo yli 900 miljoonaa euroa. Euroopan lisäksi yhtiö toimii Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Australiassa.