Acquired by
Prosessi

Finelcomp Oy:n myynti Juuri Partnersille ja Esa Kivelle

Sievi Capital, yhdessä Finelcompin vähemmistöosakkaiden kanssa, on myynyt yhtiön koko osakekannan Juuri Partnersin hallinnoimalle rahastolle sekä Finelcompin toimitusjohtaja Esa Kivelle. Finelcomp kehittää ja valmistaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi- ja kiinnitysmekaniikan tarpeisiin sekä tekee korkealaatuisten ohutlevyosien sopimusvalmistusta. Finelcomp on tuotesegmentissään Suomen markkinajohtaja noin 50 %:n markkinaosuudella ja yhtiö kasvaa pohjoismaisilla markkinoilla.

Sievi Capitalin 3,5 vuoden omistusjakson aikana Finelcompin liikevaihto kasvoi, tuotantoa virtaviivaistettiin, ja kannattavuus kehittyi myönteisesti. Lisäksi yhtiössä toteutettiin sukupolvenvaihdos, ja toiminta kansainvälistyi. Tilikaudella 2017 yhtiön liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa ja käyttökate 2,9 miljoonaa euroa. Yhtiö työllisti tuolloin noin 80 henkilöä.

Tärkeimmät arvonluontikomponenttimme olivat:

  • Valmistelimme myyntiprosessin ja valmistimme kaikki materiaalit, mukaan lukien yritysesitteen ja teaserin
  • Ostaja- ja pääomasijoittajakartoituksen Pohjoismaissa
  • Hallinnoimme täysimittaista due diligence -prosessia

Yritysarvo (EV) oli noin 13,4 miljoonaa euroa, ja yritysjärjestelyyn sisältyi tavanomainen yhtiön taloudelliseen asemaan kaupantekohetkellä liittyvä kauppahinnan tarkistusmekanismi.

Ostaja

Juuri Partners

Juuri Partners on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa rahoitusta vakiintuneessa asemassa oleville ja kannattaville pienille ja keskisuurille yrityksille Suomessa tukeakseen niiden kasvua ja kehitystä. Juuri Partners tukee myös yhtiöiden omistajia ja johtoa strategian ja liiketoiminnan toteuttamisessa. Juuri Partners on mukana yhtiöissä joko enemmistö- tai vähemmistöomistajana, ja rahoitusaika on yleensä 3-4 vuotta.