Prosessi

30 miljoonan euron rahoituskierros

Aalto-yliopiston spin-off Nordic Bioproducts Group Oy on menestyksekkäästi saattanut päätökseen 30 miljoonan euron rahoituskierroksen, jonka tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa biotaloustuotteita, biotalouden prosesseja sekä kiertotalousinnovaatioita kansainvälisille markkinoille. Yhtiö hyödyntää metsäteollisuuden sivuvirtoja luodessaan korkean jalostusasteen tuotteita.

Rahoituskierrokseen osallistuivat merkittävät sijoittajat, kuten maailman suurimpiin kuuluva chileläinen selluntuottaja CMPC ja Taalerin Bioteollisuus -rahasto, yhdessä muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa.

Vuonna 2019 perustettu Nordic Bioproducts Group keskittyy kehittämään ja valmistamaan vaihtoehtoisia, kestäviä ja korkean jalostusarvon sovelluksia, jotka korvaavat fossiilisia raaka-aineita ja haitallisia kemikaaleja. Yhtiön älykkäitä biotuotteita käytetään muun muassa tekstiili-, elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa.

Nordic Bioproducts Groupin patentoidun ja uraauurtavan AaltocellTM-teknologian ansiosta voidaan tuottaa mikrokiteistä selluloosaa ja biokomponentteja, joilla on korkea lisäarvo eri sovelluksissa. Yhtiön biotuotteet, -prosessit ja -innovaatiot vähentävät aktiivisesti teollisen tuotannon ympäristö- ja sosiaalikustannuksia.

Esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa sellupohjaiset kuidut voivat korvata perinteistä puuvillaa ja synteettisiä kuituja, kun taas pakkausteollisuudessa ne voivat tarjota kestävän vaihtoehdon muoville. Lisäksi biopohjaista sellua voidaan käyttää eristämiseen ja maalien valmistuksessa rakennusalalla.

Nordic Bioproducts Groupin selluloosahybridit on jalostettu kotimaisista metsäkuiduista sekä selluloosaa sisältävistä teollisuuden ja maatalouden jätevirroista. Yhtiö pyrkii tuottamaan markkinoille ympäristön kannalta kestävämpiä ja vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille ja kemikaaleille.

Onnistuneen rahoituskierroksen ansiosta Lappeenrantaan rakennettavan tehtaan valmistuminen saadaan toteutettua suunnitellussa aikataulussa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Nordic Bioproducts Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Olli Kähkönen kommentoi: ”Kiitämme Carnerin tiimiä erinomaisesta yhteistyöstä, nopeasta toiminnasta ja ammattitaidosta. Kaikkien osapuolten välinen luottamus ja positiivinen ilmapiiri olivat ratkaisevia uusien ankkurisijoittajien sekä junior- ja senior-rahoituksen saavuttamisessa Nordic Bioproducts Groupille.”

Carner Corporate Finance toimi Nordic Bioproducts Groupin ainoana taloudellisena neuvonantajana koko rahoituskierroksen ajan.

Sijoittajat

CMPC ja Taaleri Bioteollisuus -rahasto

Chileläinen CMPC S.A. on maailman kolmanneksi suurin sellunvalmistaja. Yritys valmistaa massiivipuutuotteita, sellua, paperia, pehmopaperia ja pakkaustuotteita sertifioiduista metsistä. CMPC on Chilessä vuonna 1920 perustettu yhtiö, jolla on toimintaa 46:ssa tuotantolaitoksessa kahdeksassa Latinalaisen Amerikan maassa ja maailmanlaajuista myyntiä yli 45:een maahan.

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Taaleri ohjaa pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtiö allekirjoitti vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liittyi vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.