Carner toimi Nordic Bioproducts Groupin neuvonantajana 30 M€:n rahoituskierroksessa

In Short

Aalto-yliopiston spin-off Nordic Bioproducts Group Oy keräsi 30 miljoonan euron rahoituksen biotaloustuotteiden, biotalouden prosessien ja kiertotalousinnovaatioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen kansainvälisille markkinoille. Yhtiö kehittää metsäteollisuuden sivuvirroista korkean jalostusasteen tuotteita.

Rahoituskierrokseen osallistuivat maailman suurimpiin kuuluva chileläinen selluntuottaja CMPC, Taalerin Bioteollisuus -rahasto sekä muita sijoittajia ja rahoittajia.

The Whole Story

Vuonna 2019 perustettu Nordic Bioproducts Group keskittyy uusien vaihtoehtoisten korkean jalostusarvon tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen, joiden avulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja haitallisia kemikaaleja. Yhtiön älykkäitä ratkaisuja hyödynnetään muun muassa tekstiiliteollisuudessa, elintarvikkeissa, lääkkeissä ja kosmetiikkateollisuudessa.

Nordic Bioproducts Groupin uraauurtava ja patentoitu AaltocellTM-teknologia mahdollistaa korkean lisäarvon mikrokiteisen selluloosan ja biokomponenttien tuottamisen erilaisiin sovelluksiin. Yhtiön biotuotteet, -prosessit ja -innovaatiot pyrkivät minimoimaan teollisen tuotannon ympäristö- ja sosiaalikustannukset.

Esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa sellupohjaisia kuituja voidaan käyttää korvaamaan puuvillaa ja keinokuituja, pakkausteollisuudessa muovia, ja rakennusalalla biopohjaista sellua voidaan hyödyntää muun muassa eristeissä ja maaleissa.

Nordic Bioproducts Groupin selluloosahybridit valmistetaan kotimaisista metsäkuiduista sekä selluloosaa sisältävistä teollisuuden ja maatalouden jätevirroista. Yhtiö pyrkii tuomaan markkinoille ympäristöystävällisempiä ja vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille ja kemikaaleille.

Nyt toteutettu rahoituskierros mahdollistaa sen, että yhtiön rakenteilla oleva tehdas valmistuu Lappeenrantaan tavoiteaikataulussa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Nordic Bioproducts Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Olli Kähkönen kommentoi: ”Kiitämme Carnerin tiimiä erinomaisesta yhteistyöstä, nopeasta toiminnasta ja ammattitaidosta. Kaikkien osapuolten välinen luottamus ja positiivinen ilmapiiri olivat ratkaisevia uusien ankkurisijoittajien sekä junior- ja senior-rahoituksen saavuttamisessa Nordic Bioproducts Groupille.”

Carner Corporate Finance toimi Nordic Bioproducts Groupin ainoana taloudellisena neuvonantajana koko rahoituskierroksen ajan.